Akcija Slobodni graditelj: -50% ! na sve legalizacije

U proljetnoj akciji Slobodni graditelj iskoristite nove – još popularnije cijene snimanja zgrada za legalizaciju:

 • 0 – 50 m²                  2.500,00    1.250 kn
 • 50 – 100 m²             3.200,00    1.600 kn
 • 100 – 150 m²           4.500,00    2.250 kn
 • 150 – 200 m²           5.900,00    2.950 kn
 • 200 – 250 m²           6.900,00    3.450 kn
 • 250 – 300 m²           7.400,00    3.700 kn
 • 300 – 350 m²           7.900,00    3.950 kn
 • 350 – 400 m²           8.400,00   4.200 kn
 • iznad 400 m²                 20,00    10,00 kn / m²

Cijene geodetskog snimanja i ostalih usluga ostaju nepromijenjene. Akcija će trajati do opoziva. Prijavi se OVDJE , ili na telefon 095 55 217 55 .

 

Akcija Slobodni graditelj: -25% na sve legalizacije

U proljetnoj akciji Slobodni graditelj iskoristite nove popularne cijene arhitektonskog snimanja zgrada za legalizaciju:

 • 0 – 50 m²                  2.500,00    1.875 kn
 • 50 – 100 m²             3.200,00    2.400 kn
 • 100 – 150 m²           4.500,00    3.375 kn
 • 150 – 200 m²           5.900,00    4.425 kn
 • 200 – 250 m²           6.900,00    5.175 kn
 • 250 – 300 m²           7.400,00    5.550 kn
 • 300 – 350 m²           7.900,00    5.925 kn
 • 350 – 400 m²           8.400,00   6.300 kn
 • iznad 400 m²                  20,00   15,00 kn / m²

Cijene geodetskog snimanja i ostalih usluga ostaju nepromijenjene. Akcija će trajati do opoziva. layman_wp

Cijene

Naše trenutne, potpuno tržišno određene cijene opremanja Zahtjeva za legalizaciju – arhitektonskog i geodetskog snimanja za obiteljske i stambene zgrade:

 • 0 – 50 m²                  2.500,00 kn
 • 50 – 100 m²             3.200,00 kn
 • 100 – 150 m²           4.500,00 kn
 • 150 – 200 m²           5.900,00 kn
 • 200 – 250 m²           6.900,00 kn
 • 250 – 300 m²           7.400,00 kn
 • 300 – 350 m²           7.900,00 kn
 • 350 – 400 m²           8.400,00 kn
 • iznad 400 m²                  20,00 kn / m²

Za gospodarske zgrade zbog nižeg stupnja složenosti vrijede ove cijene umanjene za 30%. Cijena geodetskog snimanja iznosi od 2.000,00 – 2.500,00 kn ovisno o lokaciji i složenosti. Izjava inženjera građevinarstva o ispunjenju zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti od 2.000,00 – 3.000,00 kn ovisno o veličini i složenosti zgrade. Zbog ovih utjecaja na cijenu je najbolje zatražiti službenu i objedinjenu ponudu ovdje. Svakako projerite akciju Slobodni graditelj .

leica-1

Zahtjev za legalizaciju – obrazac

ziris_fl3

Obrazac-zahtjeva-za-legalizaciju

Na gornjem linku možete preuzeti obrazac Zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za Zagreb, doc format. Bez obzira na to da li zahtjev sadrži sve potrebne priloge, treba ga predati do 30. lipnja ove godine. Nakon tog roka više se ne može predati, kako stoji u Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Ovdje možete pronaći popis svih ureda za graditeljstvo sortiran po županijama – u kojima se primaju zahtjevi za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju u HR. Većina ureda ima web stranicu na kojoj se može preuzeti obrazac za područje te općine, jer on je naravno različit za gotovo svaku općinu.

Zadnji radni dan prije isteka roka je petak 28. lipnja. Nakon toga je još moguće zahtjev poslati poštom (naravno s povratnicom) na adresu nadležnog ureda. Ako još niste dali izraditi geodetsku i arhitektonsku snimku, možete zatražiti ponudu ovdje ili preko mail adrese: legalizacije.hr@gmail.com

Rok za legalizaciju i oprema zahtjeva

ziris_fl3

Zašto uopće legalizacija i što je to? Kao što u visokoorganiziranim društvima ne postoje automobili koji voze izvan pravnog sustava, tako ne postoji ni gradnja izvan tog sustava. U razvijenim zemljama akt gradnje bez odgovarajućih dozvola izaziva čuđenje i krajnje je rijetka pojava. Zašto je onda u Hrvatskoj ta pojava masovna i zašto se smatra normalnim graditi ili rekonstruirati bez građevinske dozvole? HR je pravno ali i općenito prilično zapuštena zemlja u kojoj je pravni okvir za građenje postavljen komplicirano, skupo i bez previše dodira sa stvarnošću. Tako je to bilo desetljećima.

Ali postoje razdoblja u kojima se promjene odvijaju ubrzano, u ovom slučaju to se događa uslijed neizbježne harmonizacije sa europskim pravnim sustavom. Ako je Hrvatska kao društvo godinama više izbjegavala nego istinski nastojala biti integrirana u zapadni civilizacijski kontekst – sada to više nije moguće, a uključenost podrazumijeva znatno višu mjeru reguliranosti i mnogo razumnije upravljanje. Zato ne treba gledati na legalizaciju kao na novi visoki porez (jer on zapravo nije nov) nego kao priliku za konverziju godinama građenog u kapital, i to po prigodnim znatno sniženim cijenama te mimo normalne zakonske procedure. Dovoljno o važnosti prilike govori činjenica da veći dio ‘divlje’ gradnje ne može zadovoljiti odredbe građevinske i prostorno planske regulative ali će Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama postati pravno jednako vrijedan i zaštićen kao i zakonita gradnja.

Datum do kojeg je moguće predati zahtjev za legalizaciju je 30. lipanj. To je nedjelja, što znači da se većina pisarnica zatvara već 32 sata prije tog roka, u petak. Nakon toga moguće je još poslati zahtjev poštom u subotu ili u nedjelju.

Ovaj rok je važan jer će zahtjevi predani nakon tog roka prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama biti odbijeni.

Dakle od presudnog je značenja predati zahtjev za legalizaciju (otprilike ovakav kakav je gore, samo bez cvijeta) u Vaš lokalni Ured za graditeljstvo, a on može biti opremljen, elaboriran i dopunjen naknadno, nakon roka za predaju zahtjeva. Tijelo uprave zaduženo za poslove graditeljstva dužno je razmotriti svaki zahtjev i zatražiti dopunu ukoliko on ne sadrži sve potrebne priloge i za to dodijeliti primjereni rok. U praksi od zaprimanja zahtjeva  do očitovanja prođe ne manje od četiri mjeseca, a zakonski rok za dopunu je najčešće 30 dana. Imajući u vidu da se zadnja legalizacija na ovim prostorima događala prije 45 godina, treba predati zahtjev.

Grupna legalizacija Krk i drugdje – opći uvjeti

krk

Nedugo nakon povratka sa prethodne snimateljske turneje po Krku i Cresu, već imamo tri nove aktivne ponude za snimanja na Krku. Još jedna nedostaje za novu grupno-legalizacijsku turneju. Kako bismo vas pridobili za koncept grupne legalizacije, direktor je konkretizirao uvjete grupne legalizacije ovako: za svakog klijenta koji se priključi grupnoj legalizaciji na bilo kojoj mikrolokaciji u Hrvatskoj (grad, općina, otok), odobrit će 1% količinskog popusta na kontinentalne cijene geodetskog i arhitektonskog snimanja. Putni troškovi i troškovi dnevnica će biti ravnomjerno raspodijeljeni na sve sudionike, kako je objašnjeno ovdje, a ilustrirano na ovom primjeru.

Nije li ovo prava prilika i legalizacijski izazov? Može li se formirati grupa od 50 klijenata čiji će elaborati biti izrađeni u pola cijene? Prijavite se ovdje, samo vas molim da popunite sve podatke kako bismo mogli biti precizni.

Grupna legalizacija u gradovima

kila

Jasno je da načela grupne kupnje vrijede i za gradove! Ima enormnih razlika u cijenama geodetskih / arhitektonskih usluga na obali i u unutrašnjosti. To treba pripisati većem interesu za legalizaciju koji vlada u priobalju – tamo se na nekretnine više gleda kao na biznis, a to je za svaku pohvalu. Razlike u cijenama geodetskih i arhitektonskih snimki između obale i unutrašnjosti su drastične, i do 200% u korist obale! Osim toga i u unutrašnjosti postoje manji gradovi sa više bespravnih gradnji a manjim brojem rezidentnih inženjera nego u većim gradovima.

Sigurno je da se na takvoj razlici ponude i potražnje može ostvariti znatan promet usluga, a gdje ima velikog prometa ima i popusta na količinu.

Zato ne časite nego se prijavite kroz kontakt stranicu, pa ćemo vidjeti da li je moja teorija dobra. Dovoljno je da sa iste lokacije bilo gdje u Hrvatskoj imamo recimo 3 objekta prosječne veličine pa da se isplati inženjerski izlet u to područje.

Ukupna cijena legalizacije

prozori

Ovo je stvarno većini bila potpuna nepoznanica od donošenja prvog legalizacijskog zakona u ljeto 2011, pa sve do jeseni 2012. kada su predani prvi zahtjevi i napisana prva rješenja za plaćanje komunalnog doprinosa. Tiskovine koje su pratile pripremu zakona tako su izvještavale ‘da će sve biti mnogo jeftinije i lakše’ – ‘da će biti jeftinije i do 6 puta’ i slične besmislice. Marketinška strategija, spin ili podvala (kako želite) je u tome da se govori o iznosu one simbolične Naknade za zadržavanje u prostoru, koja kod mene čini negdje oko 5-6% ukupnih troškova legalizacije.

Izračun ukupnih troškova legalizacije nije kompliciran ali se sastoji od 7-8 varijabli o kojima treba nešto reći da biste ih znali odrediti i zbrojiti. To su:

 • geodetska snimka
 • arhitektonska snimka
 • mišljenje inženjera građevinarstva
 • takse i pristojbe
 • vodni doprinos
 • komunalni doprinos
 • naknada za zadržavanje
 • ostali troškovi zaključno s upisom u zemljišnu knjigu

Nastojat ću u idućih nekoliko dana dopuniti članak po svakoj od točaka kako biste mogli bolje procijeniti stvarne troškove ovog postupka koji po mom mišljenju nema alternative.

GEODETSKA SNIMKA

Potrebna je ako stanje ucrtano u katastarski plan ne odgovara stanju zgrada na terenu, bilo u detaljima ili potpuno. Cijena ove usluge u Zagrebu trenutno iznosi od 2.000 – 2.500 kuna po parceli, bez obzira na broj zgrada i bez poreza. Čuli smo da postoji naputak ali ga nismo uspjeli pronaći na stranicama HKOIG http://www.hkoig.hr/

ARHITEKTONSKA SNIMKA

Hrvatska komora arhitekata je izdala Naputak koji između ostalog sadrži i preporuku o cijeni izrade arhitektonskih snimki, a može se vidjeti ovdje: http://www.arhitekti-hka.hr/hr/zakoni-propisi/naputci/naputak-za-pruzanje-usluga/ . Po njemu arhitektonska snimka košta 27-38 kuna po m² GBP (ukupna bruto površina) bez poreza. No cijene su zapravo određene ponudom i potražnjom a moje iskustvo potvrđuje da se trenutno u Zagrebu kreću upravo u ovom predloženom rasponu.

Svakako provjerite akciju Slobodni graditelj !

MIŠLJENJE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Potrebno je za zgrade čija GBP (ukupna bruto površina) iznosi 400 ili više m² (1.000 za zgrade isključivo poljoprivredne namjene). Ne znam pouzdano postoji li kakav naputak, no znam da se cijena kreće u rasponu od 5-7 kuna po m² GBP, bez poreza.

TAKSE I PRISTOJBE

Upravna pristojba uz Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju – 70 kuna.

VODNI DOPRINOS

Za najveći dio zgrada – 11,25 kuna po m³ nelegalnog dijela zgrade. Ne obračunava se porez. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_19_519.html

KOMUNALNI DOPRINOS

Ovo je u cijelosti prepušteno lokalnim tijelima uprave. Ovisno o tome koliko vaša lokalna jedinica državne samouprave ima blagonaklon odnos prema svojim žiteljima koji imaju bespravno izgrađene zgrade, cijena može iznositi od 1 kune po m³ kao u Čemincu http://www.glas-slavonije.hr/184280/4/Komunalni-doprinos–smanjili-na-samo-kunu ili Stankovcima: http://www.057info.hr/vijesti/2013-01-11/komunalni-doprinos-od-1-kune-po-kvadratu pa do 118 kuna u Zagrebu (zona I).

NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE U PROSTORU

Od 500 kuna ako ste bespravno izgradili dvorišni objekt ili izgradili staklenik na terasi – pa do 70.000 kuna za vilu unutar zaštićenog obalnog pojasa izvan građevinskog područja. Preporučujem da uzmete ovaj dokument i ispunite vaše podatke. Iznos će biti automatski izračunat.

Ovdje su svi ti troškovi zbrojeni i pretvoreni u jediničnu cijenu (po kvadratu).

OSTALI TROŠKOVI ZAKLJUČNO S UPISOM U ZEMLJIŠNU KNJIGU

To su u glavnom: etažiranje, energetska certifikacija i upis u oba državna registra – i nisu teme ‘legalizacijskog zakona’, tj abolicije.