Grupna legalizacija Krk i drugdje – opći uvjeti

krk

Nedugo nakon povratka sa prethodne snimateljske turneje po Krku i Cresu, već imamo tri nove aktivne ponude za snimanja na Krku. Još jedna nedostaje za novu grupno-legalizacijsku turneju. Kako bismo vas pridobili za koncept grupne legalizacije, direktor je konkretizirao uvjete grupne legalizacije ovako: za svakog klijenta koji se priključi grupnoj legalizaciji na bilo kojoj mikrolokaciji u Hrvatskoj (grad, općina, otok), odobrit će 1% količinskog popusta na kontinentalne cijene geodetskog i arhitektonskog snimanja. Putni troškovi i troškovi dnevnica će biti ravnomjerno raspodijeljeni na sve sudionike, kako je objašnjeno ovdje, a ilustrirano na ovom primjeru.

Nije li ovo prava prilika i legalizacijski izazov? Može li se formirati grupa od 50 klijenata čiji će elaborati biti izrađeni u pola cijene? Prijavite se ovdje, samo vas molim da popunite sve podatke kako bismo mogli biti precizni.

Grupna legalizacija u gradovima

kila

Jasno je da načela grupne kupnje vrijede i za gradove! Ima enormnih razlika u cijenama geodetskih / arhitektonskih usluga na obali i u unutrašnjosti. To treba pripisati većem interesu za legalizaciju koji vlada u priobalju – tamo se na nekretnine više gleda kao na biznis, a to je za svaku pohvalu. Razlike u cijenama geodetskih i arhitektonskih snimki između obale i unutrašnjosti su drastične, i do 200% u korist obale! Osim toga i u unutrašnjosti postoje manji gradovi sa više bespravnih gradnji a manjim brojem rezidentnih inženjera nego u većim gradovima.

Sigurno je da se na takvoj razlici ponude i potražnje može ostvariti znatan promet usluga, a gdje ima velikog prometa ima i popusta na količinu.

Zato ne časite nego se prijavite kroz kontakt stranicu, pa ćemo vidjeti da li je moja teorija dobra. Dovoljno je da sa iste lokacije bilo gdje u Hrvatskoj imamo recimo 3 objekta prosječne veličine pa da se isplati inženjerski izlet u to područje.